• 0 Votes - 0 Average
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

Các Phối Phương Cường Hóa và quái rớt
#1
[b]Tinh Mão Cường Thư Xà ma nữ 
Trí Mão Cường Thư Đạo nhân hoàng cân 
Thể Giáp Cường Thư Đại sơn trư, Sơn trư vương, Hảo trư, Mao trư 
Võ Khí Hóa Hổ, Lực sĩ hoàng cân 
Bạo Cường Pháp Lưu Manh, Cá xấu to, Sát thủ 
Mệnh Khí Hóa Lục mao tự , Hồng mao tự 
Uyển Vũ Pháp Kỵ binh hoàng cân 
Uyển Mệnh Pháp Kim mao tử, Kim mao đại tỷ 
Trọng Sĩ Trí Thư Lão độc phong , hoạn quan 
Trường Sĩ Trí Thư Kinh Châu, Quan Đông, Vũ Lâm Trưởng thương 
Trí Cường Pháp Kiếm khách mù, Quỷ thủ, Đao hoàng cân 
Tinh Cường Pháp Xích ma nữ, Sát tinh ma nữ 
Hồi Tị Thuẫn Thư Ác lang, Sói xám 
Mã Thể Pháp Kinh Châu, Quan Đông, Vũ Lâm Trưởng kỵ binh 
xạ Phản Cường Thư Cung Hoàng cân 
Ứng Hài Cường Thư Sói , Sói Lớn 
Tị Hài Cường Pháp Ngân lang, Vũ Lâm phi đao binh 
Diệm Tiễn Chế Pháp Ngự cung sơn tặc, Ngự cung đạo tặc 
Hàn Tiễn Chế Pháp Ngự cung sơn tặc, Ngự cung đạo tặc
[/b]


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: