• 0 Votes - 0 Average
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

Các Sét Hoàng Kim và Nơi Kiếm Ra Chúng
#1
[b]1-Set phá quân:5 món.
-Phá quân thuẫn:Đầu map Ngư Dương,Huyền Thố,các map cận thành (trong cổng) các thành Liêu Đông, Cao Ly, Nhạc Lang. 
-Phá quân khải:Đông Bắc Bình(tỷ lệ thấp),Vân Nam.Giữa map Tây Lương Châu.
-Phá quân ngoa:Ngư Dương,Phù Dư từ đầu map bên trái đến giữa map.Các map cận thành (trong cổng) các thành Liêu Đông, Cao Ly, Nhạc Lang. 
-Phá tật lê thương:Săn boss voi.
-Phá quân khôi:giữa map Phù Dư,Trường Bạch Sơn góc<<.

2-Set bá đạo:4 món.
-Bá đạo đao: Phù Dư,Trường Bạch Sơn.Đánh con chồn 9 đuôi.
-Bá đạo khải:Tần Lăng 2,Đại Uyển,Trường Bạch Sơn.
-Bá đạo chi khôi:Đại Uyển góc >>,Cao Xương góc <<.
-Bá đạo chiến ngoa:Tần Lăng 2 tầm giữa giữa map,Phù Dư đánh con kiếm sĩ hổ,Đông Cao Li.

Hào Kiệt:

1-Set hộ quốc:5 món.
-Hộ quốc kiếm:Ngư Dương từ đầu map bên trái đến giữa map,Phù Dư góc có chồn 9 đuôi.
-Hộ quốc thuẫn:Biết chết liền.
-Hộ quốc khôi:Tần Lăng 2.
-Hộ quốc khải:Địa Ngục 1 góc >> gần cửa đi vào Luyện Ngục.
-Hộ quốc ngoa: Phù Dư.

2-Set anh hùng:4 món.
-Anh hùng khải:Đánh boss Đông Trần Lưu.
-Anh hùng chi khôi:Thông Lính.
-Anh hùng ngoa:Tần Lăng 2.
-Anh hùng đao:Biết chết liền.

Quân sư:
1-Set nhất phẩm:4 món.
-Nhất phẩm phục:Bạch Môn Lâu,Đông Lương Châu đánh con du kị.
-Nhất phâm quan:Tần Lăng 2.
-Nhất phẩm bộ lý: Phù Dư.Các map cận thành (trong cổng) các thành Liêu Đông, Cao Ly, Nhạc Lang. 

-Nhất phẩm côn: Phù Dư.

2-Set thừa tướng:4 món.
-Thừa tướng mạo:Săn boss voi,Đông Tả Mã Đài,Sơ Lặc.
-Thừa tướng phục:Ngọc Môn Quan,Sơ Lặc đánh mấy con hổ.
-Thừa tướng bộ lý:Đánh boss Hàn Quốc.
-Thừa tướn côn:Tần Lăng 3.

Phương Sĩ:
1-Bộ thiên quan:4 món.
-Thiên quan phục:Kì Sơn tầm giữa map đổ về bên phải,Phù Dư góc có chồn 9 đuôi.
-Thiên quan trượng:Giữa map Phù Dư,đánh con cầm đao.
-Thiên quan tường:Tần Lăng 2.
-Thiên quan bộ lý:Biết chết liền.

2-Bộ vu cát:4 món.-Vu cát trượng:Ngư Dương,Phù Dư đánh con băng tằm.
-Vu cát tiên bào:Đại Uyển góc >>,Cao Xương góc <<.
-Vu cát phát đới:Địa Ngục 6 góc>>.
-Vu cát đạo ngoa:Đánh boss Hàn Quốc.

Mấy món còn thiếu bạn nào biết chỗ đánh rớt thì bổ sung giùm mình nhé.Hy vọng chúng ta sẽ có 1 topic hoàn chỉnh trong thời gian ngắn nhất
[/b]


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: