• Khai mở server Thanh Long với nhiều tri ân dành cho các bạn đã từng tham gia Thanh Long phiên bản Vip

  • [Sự kiện]GM dạo chợ [4-8]
  • [Thông báo]Thông tin update ngày 5/8 [4-8]
  • Chuỗi sự kiện tại server Thanh Long [29-7]
  • Hướng dẫn update game nhanh [29-7]
  • Hướng dẫn khi gia nhập TQC Thanh Long - Open Beta [29-7]
  • TQC Thanh Long - Phiên Bản : Đẳng Cấp Anh Hùng [30-12]

    Top cao thủ

    Server