• Khai mở server Thanh Long với nhiều tri ân dành cho các bạn đã từng tham gia Thanh Long phiên bản Vip

 • Tổng hợp các sự kiện tháng 5/2024 [13-05]
 • Khuyến Mại, sự kiện tháng 2/2024 [01-02]
 • Cập nhật Mốc VIP 06.6.2024 [07-12]
 • Hướng dẫn update game nhanh [29-7]
 • Map train theo cấp độ [29-7]
 • Các Phối Phương Cường Hóa và quái rớt [30-12]
 • Map chức lệnh trong TQC [30-12]

  Top cao thủ

  Server