• 0 Votes - 0 Average
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

Các vật phẩm rơi từ boss và even
#1
Nhan lương,văn xú,hoa hùng :... sắt thép rác các loại phục vụ anh em cầy sắt

LƯU BANG + HẠNG VŨTrảm Sức PhápThích Sức Pháp
Toái Sức Pháp
Xạ Sức Pháp
Hỏa Sức Pháp
Thủy Sức Pháp
Tiên Sức Pháp
Yêu Sức Pháp
Thanh Ngọc Chỉ
Bạch Ngọc Chỉ
Hắc Ngọc Chỉ
Túi level 115
Túi vũ khí 115
Chiến Quỉ Thư
Cường Binh Thư
Mệnh Liệu Thư
Tập Hỏa Thư


Ảnh Câu
Lôi Thủ Ngưu
Thần Kiêu Mã
Tinh Thạch
Bảo Thạch


NGŨ HỔ TƯỚNG
ThầnBinhPhù
CaoThầnBinhPhù
TuLaPhù
Túi Hồng Bào


Túi Hộ Oản
Túi Trang Sức
Túi level 110
BinhTốcQuyết
  

Túi level 115
Túi vũ khí 115
ToànTrậnHìnhThư 

TỨ LINH:
BÍ KIP 85
Túi level 115
,Túi Kỳ Lân

Túi level 110
,Kim Giáp Đấu Ngưu
,Ngũ Thái Lang
,Huyết Lân


Túi vũ khí 115
EVEN:
drop: mân  ngũ quả
Thần Thiết
 tinh cang
HồnVõSinhNhật
HồnVõSinhNhật
Hoa Đà Tán
Địa Điểm Kỳ
Tiêu Kí Trục
Hoá Công Hoàn
iTúi Càn Khôn
Hòm Bảo
Triệu Hồi Thạch
ĐặcGiaVậnPhù
TinhNhuệPhù
,CaoTinhNhuệPhù
ThầnBinhPhù
,CaoThầnBinhPhù
,TuLaPhù
,CaoTuLaPhù
,Cang Thể 24%
Kết Giới 24%
,Tuần Lộc
,Khủng Long
,Khủng Long
,Khủng Long
,Kinh Nghiệm Thư
,X7 TânThủ
,X7 Tân Thủ 


BAO LÌ XÌ TRUNG THU
Túi Hồng BàoTúi Hộ OảnTúi Phi PhongTúi Phó TướngTúi Chủ Bộ,Túi Trang SứcTúiTuPhụcThạchBảoRươngVàng,BảoRươngBạcKinh Nghiệm LớnHải Than Mạo,Diễm Dương Mạo,Hải Than Trang,DiễmDươngTrang,Giáp Cước Tha,Diễm Dương Hài

An Bình Thủy,Châu Quan HuyếtPhù Lôi Thư,Cường Mệnh Thư,Bát Diện Thư,La Sát Thư
ĐoảnBinhThư,TrườngBinhThư,TrọngBinhThư
SongThủThư,TinhCungThư,TúiCựThầnLệnh,Túi Kỳ Lân ,Túi level 110,Túi level 115,Túi vũ khí 115,Ngũ Thái Lang,Huyết Lân,Ảnh Câu,Lôi Thủ Ngưu,Thần Kiêu Mã
Sư Tử Thông,Tê Phong Xích Thố MãThư Chúc Phúc,Tinh Thạch
,Bảo Thạch,Huyết Lân        ,Huyết LânHuyết Lân
TẦN THỦY HOÀNG

,Túi level 115,Túi vũ khí 115,Chiến Quỉ Thư,Cường Binh Thư,Mệnh Liệu Thư,Tập HỏaThư,Bôn Diễm,Huyết Lân, Huyết Lân,Huyết Lân


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: