• 0 Votes - 0 Average
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

đồ đạc và các nơi tìm rac chúng
#1
[b]+TÂY LƯƠNG CHÂU :
[/b]
Con Đạo Sĩ Nam rớt Nhất Phẩm Phục
Đạo Sĩ Nữ rớt Thái Sơn Trương.Nam Hoa Trượng( kô biết sao nó lại rớt cả 2 lọai nữa)
COn Lực Sĩ... rớt Kim Sư Khải
COn Đại LựcLChau rớt Chuỳe CHứcLệnh
Con DuKiLChau rớt NgưLân Mạo
Con DạiDULC rớt DuKị Chức Lệnh
Con cưỡi Lạc Đà chưa biết rớt cái jì cả
Các map mới thì chưa biết.......vì chưa lên đó train
Riêng map Vân Nam : Con TượngNhuệNMan rớt voi,rớt cả KhuLanNhat Nguyệt
+NGŨ TRƯỢNG :

Phương sĩ bào
Tây vực cân
Long tủy thương
Vu tiên trựơng
Cl 72 các lọai(con nào ra cl ấy, có cận vệ cl nữa)
Bổ sung:LC còn rớt ra Hạng vũ đao nữa
+côn 6x KhuLanNhatNguyet qua VanNam 

update map Đông Bắc Bình
Quải Câu Thương
Long Khải Trang
Bôn Lôi CUng
Thât Tình Đao
Thiết Chức Lệnh
ngoài ra còn 1 cái mũ nữ +8 trí +8 thần, quên tên rùi
[b]+Kì sơn
 : 
[/b]
Ngọa Long Bào.(đực) QS_PS
Thiên Quang Phục(both).PS only
Du Tế Phục.(cái) QS_PS
3 cái trên treo máy nó chui vô hòm nên ko bik con nào đánh ra >.<.
7 Tinh Đao.(Tụi lính kiếm)
Tấn Lôi Cung(tụi lính nỏ)
Ai cần KimMiêuKích qua Tây Thiên Thủy chọc tụi lính ngựa
Tiếp Theo

Bách Dặm Kiếm : Đô Úy Kiếm Sĩ (Nhai Đình)
Trù Đoạn : Đông Bắc Bình
Trí Mão Cường Thư: Đạo Sĩ Hoàng Cân
Đay Thô Quan Đông : Xích Bích, Ô Lâm, Tây Bắc Hải
Anh Hùng Khải : Tây Trần Lưu, Kích chức lệnh, Ngũ hành đạo bào, Hạng vũ đao, Khuyết tế phục


Tiếp Theo


.Đông Thiên Thuỷ : Mã đột thương, Thanh Giang Kiếm, Miêu Kim Kích, Long Khải Trang, Ngũ Hành đạo bào.
.Kì Sơn: Bách Dặm Kiếm, Chu Tước Chiến Y, Thiên Quang Phục, Thất Tình Đao, Ngoạ Long bào, Bôn Lôi Cung.
Tiếp theo


Up date cho mọi người vài món trên động 3 nè :Xuân Phục(Ps Qs đực),KimTỏaĐangKhải(Hk Vt cái),QuânSưBào(Ps qs đực), vk thì chưa thấy rớt!
Hàng 4x 5x cho Vt nè : Đông Hải(đánh tụi Đao quan đông rớt kim cang khôi lv 50,đánh tụi cá sấu rớt NamManKhải lv40) , Vu hiệp(rớt thương các loại & 2 nón cao sơn + bác đầu quan).
Nón KimHoàngCô đánh tụi hoạn quan !
Ỷ thiên kiếm là con tả mã kiếm sĩ ở Tây tả mã đài,tả mã đài và anh tiên lâm

Thăng Long Kích là con Tả Mã Thương (ko nhớ chính xác lắm) ở tả mã đài anh tiên lâm là lưới nhện cũng có
Ai lv thấp hơn có thể train ở đảo chuẩn rớt song nguyệt kích
Tây Tả mã đài rớt trảm tật thương và trảm câu thương
Song cổ kiếm là đánh con song kiếm (ko nhớ chính xác tên )trên TT6
Chức lệnh Thần Cung Kỵ thì là con Nhuệ Cung Binh TT5

Thiên Tháp 2: Long Lân
Trí Đoản Binh: Đông Hải, cuối map Tiên Tần Địa 3
Ngô Côn Đao: Tiên Tần Địa 3
Trường Sĩ trí Thư: Vu Hiệp
La Mã Hộ Thân Côn: Động 3


Tử Ngọ Cốc

ĐaoLChâu: ĐaoChứcLệnh, TâyVựcGiảPhát, TâyVựcCân...
CungLChâu: BạchKimCung, VuTiênTrượng ... 
ThuơngLChâu: LongTủyThương...
ĐạiĐaoLChâu, TrưởngĐaoLChâu: ThầnĐaoLệnh, CửuKhúcKích, ThanhGiangKiếm, HổUyKhải, NgũHànhĐạoBào
CậnVệLChâu, TrưởngVệLChâu: LệnhThânVệ, SongThủPhủ, ƯngDươngKhải, BạchHoaBào
Long Hổ Côn : Địa Ngục 2, Lưới Nhện

Hộ Quốc Khải : Kì Sơn
Triệu hồi bảo thạch: Tây Luơng Châu, Địa Nguc1
Thái Sơn Trượng: Thiên Tháp 1, Địa Nguc1
Chu Tước Giáp: Tây Trần Lưu
Gia Cát Bào : Viên Thuật
Thăng Long Kích: Lưới Nhện

1. Ngủ Trượng:
- Thích Khách chức lệnh (36) + Lệnh Kẻ Ám Sát (72).
- Cận Vệ chức lệnh (36) + Lệnh Thân Vệ (72).
2. Kì Sơn:
- Nỏ chức lệnh (36) + Lệnh Cường Nỏ (72).
- Trường Cung chức lệnh (36) + Lệnh Cung (72).
Phá quân khải : Đông Vân Nam, Lưới Nhện, Đông Bắc Bình
Nhất Phẩm Phục: Đông Bắc Bình, Nhai Đình

Đông Bắc Bình: bách dăm kiếm ,Quái câu thương,Thất tinh Đao,Bôn Lôi Cung, chức lệnh Thiết Kị lv 36
Hạng Vũ Đao: Tây Lương Châu
Thủy Tinh Kiếm : Thiên Tháp 1, Nhai Đình


Đảo Chuẩn:

Kì Lân bào -Nam QS,PS chuyên dụng
DaoTriHuyY- nữ QS,PS
Hắc đẩu lạp- nam
Song Nguyệt kích
Lạc Nguyệt Cung
Lệnh Thần Thương, Lệnh cường nỏ
Tiếp theo


Địa Ngục 2:
- Long Hổ Côn
- Linh Sơn Trượng
- Bách Dặm Kiếm
- Quỷ đầu khôi 

GiangTayKhiên: Câu Liêm Đao 
Ðộng 3 : LongLanKhai , TậpKhíQuyết

Đông Nghiệp: Hộ Diện Quan
Kì Sơn : Côn Luân
Ngũ trượng: Vu tiên trượng 
Tây lương châu : Nam hoa trượng

. Thống liệt châm:
- Xích Bích, Đông Hải đánh con nữ cầm kiếm: tỉ lệ khá thấp.
- Địa Ngục 1

2. Tàm Ti:
- Mạch Thành: ít.
- Vu Hiệp: ok

Thần Long Thương: du kị hoặc thiết kỵ lương châu 

Bá Đạo Khải đánh ở Nhai Đình
Thần Long Thương ở Tây Lương Châu hoặc các máp có thàng lực sĩ hay trưởng lực
Tử Điện Kiếm : Thiến Tháp 7
Trảm Tật Thương : Cửu Nguyên 
Thủy Tinh Kiếm đánh ở Tây Lương Châu

Kết giới Quyết : các BOSS Lưu Chương, Tây Hán Trung, Ki Cốc, ĐQS đều có ra nhưng Lưu Chương là nhìu nhất.
Cuồng Lôi thì boss Sói, Voi đều có.

Khu Lan Nhật Nguyệt: Tây Cửu Nguyên
Động 3: Tước Biền Phục, quân sử bào, Xuân phục, la mã hộ thân côn ,Kim Tỏa Đang Khải
Thiên Tháp 2: Anh Hùng Chi Khôi, Hổ Đảm Cô 
Hỗn Độn Song Phủ: Kì Sơn, Thiên Tháp 1
Chu Tước Cung: Thiên Tháp 2'
Thiên Tháp 1: Kim cang đầu phủ; Bôn lôi cung; Phát kim quang 

Chức lệnh lv12 Kị binh + Khinh kị :Thiên Sơn Trụ, Đại Hưng Sơn, Phòng Lăng (đánh BOSS)

Bạch Môn Lâu: 
- Ngư Lân Mạo 
- Thất tinh đao
- Thủy Tinh Kiếm
- Loạn điểu quan 
- Chu tước chiến y

Địa Ngục 2: Linh Sơn Trượng
Tây Thiên Thủy: Thiết Giả Diện

Viêm đến cung : Boss Mạnh Họach
Phi dực ngoa : boss TK, Quan Đông
Si mị võng lượng : đánh boss ĐN 5,6,7, rớt cả song cổ kiếm
Anh Tiên lâm : cl Phủ kị đánh kịbinhTmãĐài
CLệnh Tượng đánh ở Vân Nam, mấy con quái trong thành, rớt cả khu lan nhật nguyệt, thăng long kích. Lưỡng đầu Phủ
Thần kính cung bem Mạnh Họach , boss TT5, 6, 7
Cơ thiết cung: đánh boss ĐN 5, 6, 7 và TT5, 6, 7
Tiếp theo nè:
Tây tà mã đài:
Chức lệnh:Lệnh thần nỏ,lệnh chiến cơ,lệnh kiếm hào
Kiếm: Ỷ thiên kiếm,thất thánh đao
Cung: Chu tước cung,lạc nguyệt cung
Áo: Long thôn tà khải,Nam thiên khải,Dao trì huy
Mũ:mới thấy rớt có cái mũ Bách hoa cẩm quan ah


[Image: 317.gif]


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: