• 0 Votes - 0 Average
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

Phần Quà Quảng Bá server 3 lần trong tháng
#1
Thân chào chư vị anh hùng !
Chúng tôi BQT 3 Heroes Online Team xin gửi đến chư vị anh hùng phần quà Quảng Bá server định kỳ vào ngày 5/15/25 hàng tháng như sau:
Mỗi tháng các anh hùng được tham gia quảng bá sever 3 lần từ 5>14 , 15> 24, 25> 05.
Khi tham gia quảng bá sever các anh hùng nhận dược:
- 03 Túi Binh Sĩ 36.
- 01 TúiPhúcTọaKỵ
- 01 Lệnh Buôn Tuần
- 250 Bàn Đào Quả
- 250 Rượu Ngọc Lộ
Đặc Biệt [email protected] sự kiện để chư vị anh hùng có thể thực hiện mua sắm trên thương thành @ sự kiện của server.
Tối đa mỗi tài khoản Facebook chỉ có thể nhận quà cho 02 tài khoản game !

Để tham gia tiến hành quảng bá Server chư vị anh hùng vui lòng truy cập vào đường dẫn tại đây

Thân
3 Heroes Online Team

#2
UP

#3
up

#4
up


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: