• 0 Votes - 0 Average
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

Hướng dẫn - Phó Bản Hoa Dung Đạo
#1

Hướng dẫn:


Bước 1: đăng ký tham gia chiến trận

> Để có thể tham gia chiến trận thu phục Mạnh Hoạch, các Anh Hùng phải di chuyển vào khu vực đặc biệt có tên là "Cung Điện"

Hãy đến gặp NPC Tướng Vùng (nằm ở 2 đầu bản đồ các thành trì trong game).


[Image: 8132010001.jpg]

Cung điện là khu vực đặc biệt, được xây dựng nhằm mục đích tập trung tất cả các chiến trận từ trước đến nay vào cùng 1 chỗ để các Anh Hùng dễ dàng tham gia và tìm kiếm đội ngũ đánh Boss dễ hơn.

Lưu ý: trong này có một số chiến trận là chưa được TQC Team mở ra để các Anh Hùng tham gia. 

Bây giờ, các Anh Hùng hãy di chuyển đến khu vực có đặt "Hoa Dung Đạo" để đăng ký tham gia chiến trận.

[Image: 1272011TamQuocChi-HoaDungDao1.jpg]

Yêu cầu:

[Image: 1272011TamQuocChi-HoaDungDao2.jpg]

- Tổ đội phải có 5 người, tổ đội chia đều
- Đội trưởng đến đối với "Bình Phong" để chi chuyển vào chiến trận, level 100 trở xuống (từ 90 đến level 99).

Bước 2: bảo vệ Tào Tháo thoát hiểm

Sau khi hoàn tất việc đăng ký, chư vị Anh Hùng sẽ được đưa vào khu vực trung gian, đội trưởng hãy đối thoại với NPC để được đưa vào chiến trận Hoa Dung Đạo.

Ở đây, chư vị Anh Hùng cần phải bảo vệ Tào Tháo tránh bị giết bởi các Boss, để cuối cùng Tào Tháo thoát ra khỏi Hoa Dung Đạo.

Hình ảnh Boss:

[Image: 1272011TamQuocChi-HoaDungDao-Boss1.jpg]

[Image: 1272011TamQuocChi-HoaDungDao-Boss2.jpg]

[Image: 1272011TamQuocChi-HoaDungDao-Boss3.jpg]


Chú ý:sau khi chiến thắng quý vị Anh Hùng sẽ nhận được quà từ Tào Tháo, mở quà này sẽ nhận được một phần thưởng ngẫu nhiên trong danh sách như sau:


[Image: 1272011TamQuocChi-DanhSachQua-HoaDungDao1.png]


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: