• 0 Votes - 0 Average
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

[Chú ý:] Các mốc tri Ân cập nhật 6.6.2024
#1
* VIP 1 10.000@ donate ( 200k )
Hóa trang VIP 1 chỉ số 1% kháng all, tốc độ di chuyển 5% ,lực phòng ngự 3 30 ngày
Bùa kỹ năng gấp 7-tân thủ x5
kinh nghiệm thư x20
Hòm chi ân 1
TúiCựThầnLệnh
Hòm chi ân 1

* VIP2 25.000@  donate ( 500k )
Hóa trang VIP 2 2% kháng all,tốc độ di chuyển 6% sp lực phòng ngự 4 45 ngày
kinh nghiệm thư x50
X10 BinhSĩ(Tiểu) x1
Hòm chi ân 2
TúiCựThầnLệnh


* VIP 3 75.000@ : donate ( 1.500k )
Hóa trang VIP3 3% kháng all ,tốc độ di chuyển 7% sp lực phòng ngự 5 60 ngày
kinh nghiệm thư x100
Hòm chi ân 3
TúiCựThầnLệnh

* VIP 4: 150.000 @ : donate ( 3.000k )
Hóa trang VIP 4 4% kháng alltốc độ di chuyển 8% sp lực phòng ngự 6 vĩnh viễn
Hòm chi ân 4
TúiNgựHoàngLệnh x30
Túi level 115 x15

* VIP 5 300.000@ donate ( 6.000k )
Hóa trang VIP 5 5% kháng all tốc độ di chuyển 10% sp lực phòng ngự 10 vĩnh viễn
TúiNgựHoàngLệnh x60
Hòm chi ân 5
Túi level 115 x 30


* Mốc VIP 6: 500.000@ donate ( 1.500k )
5 tinh thạch
5 bảo thạch
Hóa trang VIP 6
DiệuKimHộOản x1
5 lính 4 chân tùy tron ( theo phát triển của sevever )
Vũ khí + 17 max tuỳ chọn

* Mốc VIP 7 : 900.000@ donate ( 3.000k )
7 tinh thạch
7 bảo thạch
1Hóa trang cờ ( vĩnh viễn )
1hóa trang ngựa v7
1trang sức tứ linh 3% 4ch
1diệu kim sam

* Mốc VIP 8 1.500.000@ donate ( 8.000k)
10 tinh thạch
10 bảo thạch
1 hóa trang ngựa v8
1diệu kim hoàng bào
1 diệu kim sức
Vũ khí + 18 max tuỳ chọn


** Mốc VIP 9: 2.200.000@ donate (13.000k)
15 tinh thạch
15 bảo thạch
Hóa trang ngựa v9
1 Bạch kim hổ oản
1 Trang sức 5%
1 Thẻ + 19 vũ khí


*Mốc VIP 10. 3.000.000 donate ( 25.000k)
30 tinh thạch
30 bảo thạch
Hóa trang ngựa v10
1 Ngựa bạch tường hổ
1 Bạch Kim Hổ y
2 Vũ khí + 20 max tuỳ chọn


*Mốc VIP 11. donate ( 40.000k)
40 tinh thạch
40 bảo thạch
Hóa trang ngựa v11
1 Bạch Kim Hổ Sức
1 Luyện Thần Quyết ( buff 4 nộ )
2 thẻ + 1 kỹ năng tùy chọn

*Mốc VIP 12 donate (65.000k)
45 hồi xuân
45 huyết tinh
Hóa Trang v12
Bạch kim bào
Cờ vip 12
1 Vũ khí + 22 max tuỳ chọn
Hóa trang 3 món đầu mũ áo vĩnh viễn

*Mốc Vip 13 donate (92.000k)
80 hồi xuân ngọc
80 huyết tinh
Hoá trang vip 13
Sét giáp 3 món ( áo mũ giầy) Hồng mông giáp tự tăng theo level
Hoá trang cờ v13
Hồng mông sức
1 Vũ khí + 23 max tuỳ chọn

Các vũ khí tại mốc vip được đổi free.ngoài các mốc vip còn được nhận thêm sự kiện điểm binh,sự kiện top nạp theo tháng


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: