• 0 Votes - 0 Average
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Chế độ chủ đề

Cách thức chế tạo đồ và even tam quốc chí thanh long
#1
 • Bảng quà đỏ+ bảng quà xanh+ bảng quà lam + bảng quà vàng + 500k = 1 túi quà 20/10
 • Túi quà 20/10 + 1 hoa hồng + 500k = 1 túi vận may
 • Túi 20/10 drop:


 • item = 103628,Địa Điểm Kỳ

  item = 103630,Tiêu Kí Trục

  item = 5668,Tinh Cang

  item = 5510,Thần Thiết

  item = 103618,Thiết Uyển 24%    7%

  item = 103620,Cang Thể 24%

  item = 103626,Kết Giới 24%

  item = 103648,Bùa Đại Xá

  item = 103650,Bùa May Mắn

  item = 5181,Túi Càn Khôn

  item = 5182,Hòm Bảo  item = 5022,Tái Sinh Toạ Kỵ

  item = 5015,Đại Thuẫn Pháp

  item = 5016,Tiểu Thuẫn Pháp        3%

  item = 5017,Hộ Oản Pháp

  item = 5018,Phi Phong Pháp

  item = 5019,Nội Y Pháp

  item = 5020,Trang Sức Pháp

  item = 4517,Tiên Linh Phù

  item = 4518,Xích Thủy Phù

  item = 4519,Yêu Viêm Phù

  item = 4520,Thiên Sương Phù

  item = 5515,Lưu Tinh Thiết

  item = 5509,Bách Luyện Cang

  item = 3105,HoảDiệmThuẫn      1%

  item = 3106,BăngThuẫn

  item = 3316,PháQuânThuẫn

  item = 3318,HộQuốcThuẫn

  item = 3319,TửKhíThuẫn

  item = 3320,TriềuDươngThuẫn  item = 6437,ToànTrậnHìnhThư

  item = 6443,BinhTốcQuyết

  item = 103116,Viêm Quang Lục Ngô

  item = 6455,Tê Nham Bí Kip

  item = 6456,Bộc Lãng Bí Kíp

  item = 6457,Minh Khiếu Bí Kíp    0.5

  item = 6458,Trụy Viêm Bí Kíp

  item = 6459,Tham Phá Bí Kíp

  item = 103216,Ngựa Off server     
  item = 103218,SátKhíNgưngTụ


 • Túi vận may drop:
 • item = 107644,Túi Võ Tướng

  item = 107646,Túi Hào Kiệt

  item = 107648,Túi Quân Sư

  item = 107650,Túi Phương Sĩ        7%

  item = 5515,Lưu Tinh Thiết

  item = 5509,Bách Luyện Cang

  item = 5884,Châu Quan Huyết

  item = 5889,An Bình Thủy

  item = 3769,Thông Thiên

  item = 3770,Luyện Ngục

  item = 3771,Anh Hào

  item = 118550,Túi VK  120

  item = 118564,Túi Giáp 120

  item = 118578,Túi VK 125

  item = 103684,Nữ Oa Thạch

  item = 103686,Thánh Linh Thạch      3%

  item = 7839,TinhToản

  item = 118573,SiêuKinhNghiệm

  item = 107930,TúiSiêuVõHồn

  item = 7422,Thư Chúc Phúc

  item = 6437,ToànTrậnHìnhThư

  item = 6443,BinhTốcQuyết  item = 4541,Thố Linh Phù

  item = 4542,Long Linh Phù

  item = 3531,Bạch Hạc Uyển                       1%

  item = 3532,Đằng Xà Uyển

  item = 103766,Tinh Thạch

  item = 103768,Bảo Thạch  item = 103216,Ngựa Off server

  item = 103218,SátKhíNgưngTụ

  item = 6512,NhấtHóaThiênBíKíp         0.5

  item = 6513,LinhGiaoBíKíp

  item = 6514,DiệuViêmBíKíp

  item = 6515,LôiOanhBíKíp

  item = 6516,HuyễnTiễnBíKíp

  item = 6461,Phá Hoàng Quyết

  item = 6462,Quán Tâm Quyết

  item = 6449,Cuồng Công Quyết
  item = 118590,Túi Thần Khí 130   


 • Bạch hổ thần                            0.05

 •   


Những người đang xem chủ đề này: 4 khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: