Diễn đàn  TQC Private Thanh Long
Hướng dẫn cách Update nhanh sau khi bảo trì định kỳ - Bản rút gọn

+- Diễn đàn TQC Private Thanh Long (http://tamquocchi2d.com/forum)
+-- Diễn đàn: TỔNG HÀNH DINH (http://tamquocchi2d.com/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Hướng dẫn người chơi (http://tamquocchi2d.com/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Chủ đề: Hướng dẫn cách Update nhanh sau khi bảo trì định kỳ (/showthread.php?tid=59)Hướng dẫn cách Update nhanh sau khi bảo trì định kỳ - gm3heroes01 - 01-13-2017

Cách Update nhanh sau khi bảo trì định kỳ

Thân chào chư vị anh hùng !

Sau mỗi lần bảo trì định kỳ hoàn tất việc update là việc sẽ diễn ra thường xuyên do. 3 Heroes Online Team xin giới thiệu đến chư vị anh hùng cách Update đơn giản và thuận tiện cho mọi người như sau.

Lưu ý : Khi tiến hành update bắt buộc các anh hùng phải thoát tất cả các cửa sổ game đang bật mới có thể update phiên bản mới được.

Bước 1. 
- Tìm đến thư mục chứa game TQC server Thanh Long
- Tìm đến file version.dat rồi tiến hành xóa bỏ.
[Image: rKA9ATn.png]
Bước 2: Tìm đến File Loader.exe và tiến hành Run (Click đúp chuột trái) lúc này file version.dat sẽ tiến hành update lại.
[Image: f6GjXHK.png]
[Image: hmSbfRF.png]

Sau khi cập nhật hoàn tất các bạn có thể tiến hành đăng nhập game như bình thường, phiên bản game sẽ mới nhất !Chúc các bạn thành công !
Thân
3 Heroes Online Team