Diễn đàn  TQC Private Thanh Long
Video hướng dẫn cài đặt game TQC tại server Thanh Long - Bản rút gọn

+- Diễn đàn TQC Private Thanh Long (http://tamquocchi2d.com/forum)
+-- Diễn đàn: TỔNG HÀNH DINH (http://tamquocchi2d.com/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Hướng dẫn người chơi (http://tamquocchi2d.com/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Chủ đề: Video hướng dẫn cài đặt game TQC tại server Thanh Long (/showthread.php?tid=27)Video hướng dẫn cài đặt game TQC tại server Thanh Long - gm3heroes01 - 12-16-2016