Diễn đàn TQC Private Thanh Long

Phiên bản đầy đủ: Dự kiến bảo trì ngày 25/10
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Nâng level 125.pp tân thủ 100
giảm tinh thạch + bảo thạch xuống [email protected] 1 cháu
Ngân Phiếu học skill giảm còn     4k 1 cái

fix vũ khí 120 như sau:
Hạo Viêm  nâng dame trắng 87-109
BạchMãngĐao                  168 180
BạchHổThương                 123-149
iNhậtLuânCung         107-117
ToáiDiễmSongKiếm   147-150
TửHàPhiến             150trí
Kim Long Côn         180 trí
YêuMãngTrượng      200 trí

Drop boss : ngoài vật phẩm sẵn có sẽ được thêm

nhan lương+ văn xú+ hoa hùng+ trương liêu+ viên thiệu+ đổng trác+ chúc dung+ mạnh hoạch
Cang Phá Bí Kíp
Giáng Long Bí Kíp
Bá Đạo Bí Kíp
Lôi Tiễn Bí Kíp
Cự Lang Bí Kíp
Hỏa Vũ Bí Kíp
ViênThiệuHồn
ĐổngTrácHồn
HướngHươngHồn
Công Phúc Hồn 
KiếpBìnhHồn
NgôNươngHồn
Câu Trần Giới Chỉ
Đằng Xà Giới Chỉ
 
Ngũ hổ tướng :
Cường Binh Thư
Cường Mệnh Thư
Mệnh Liệu Thư
Diễm Bảo Ngoa
Long Tướng Ngoa
Tứ Linh Ngoa
Bắc Đẩu Ngoa
Diễm Bảo Quan
Long Tướng Khôi
Tứ Linh Quan
Bắc Đẩu Khôi
TửHàPhiến            
Kim Long Côn         
YêuMãngTrượng      
Hộ Tâm Thư
Chính Khí Thư

tứ linh:
CamNinhHồn
TháiSửTừHồn
Diễm Bảo Khải
Long Tướng Khải
Tử Linh Khải
Bắc Đẩu Khả
Tập Hỏa Thư
Chiến Quỉ Thư
YêuMãngTrượng      
LiênThânTửGiáp
ThiếtLuyệnY
LânGiáp
LongLânGiáp


Lưu bang + hạng vũ+ đặng ngải+ chung hội 
Tàn Hồng Bí Kíp
Ngự Hoàng Bí Kíp
Thần Diễm Bí Kíp
Cuồng Lan Bí Kíp
Hóa Thiên Bí Kíp
BinhTốcQuyết
Diễm Bảo Quan
Long Tướng Khôi
Tứ Linh Quan
Bắc Đẩu Khôi
Hạo Viêm  
BạchMãngĐao                  
BạchHổThương                
NhậtLuânCung         
ToáiDiễmSongKiếm  
LongLânGiáp
GiaoLânGiáp
BảnGiáp
BìGiápY
PhạmVănYboss pb sẽ được kéo ra ngoài cho anh em dễ săn.tần thủy hoàng+ ma đà + si vưu
LongLânGiáp
GiaoLânGiáp
BảnGiáp
BìGiápY
PhạmVănY
Hạo Viêm  
BạchMãngĐao                  
BạchHổThương                
NhậtLuânCung         
ToáiDiễmSongKiếm
TửHàPhiến            
Kim Long Côn         
YêuMãngTrượng      
Hộ Tâm Thư
Chính Khí Thư
Kỳ Lân Uyển
Phụng Hoàng Uyển