Diễn đàn TQC Private Thanh Long

Phiên bản đầy đủ: Hướng dẫn cài đặt game TQC Thanh Long
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Sau khi tải game chư vị anh hùng có thể thực hiện các bước sau để tiến hành cài đặt

[Image: cai-game-1.png]

[Image: cai-game-2.png]


[Image: cai-game-3.png]

[Image: cai-game-4.png]


[Image: cai-game-5.png]